> Prijemni centar, Park prirode Kopački rit, Mali Sakadaš

- Godina: 2002.
- Površina: 7 paviljona po cca 120 m 2
- Natječaj + projektant suradnik
- Natječaj (1. nagrada), idejno rješenje, glavni projekt i izvedbeni projekt.Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt


© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)