> Stambena zgrada, Punta Gaja, Novalja

- Godina: 2004.
- Površina: 1.100 m2
- Projektant suradnik + vizualizacije
- Idejno rješenje, glavni projekt i izvedbeni projekt.Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt


© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)