> Poslovne zgrade, Blato, Zagreb

- Godina: 2017.
- Površina: 12.300 m 2
- Glavni projektant + vizualizacije
- Analiza građevne čestice i idejno rješenje.Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt


© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)