> Stambene zgrade, Molvanska, Zagreb

- Godina: 2005.
- Površina: 2.000 m2
- Glavni projektant + vizualizacije
- Idejno rješenje, glavni projekt i izvedbeni projekt.Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt


© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)