> Lista referentnih radova energetske obnove zgrada

Do sada je izrađeno glavnih projekata za energetsku obnovu za cca 100 višestambenih, poslovnih, javnih i industrijskih zgrada u vrijednosti radova u iznosu od cca 200 mil. kn, što znači da je investitorima sufinancirano cca 120 mil. kn.

grad adresa GBP [m2] stambene
jedinice
poslovne
jedinice
Donja Stubica Trg M. Gupca 21 i 22 1.578,00 11 2
Dubrovnik Od Batale 19 1.665,00 18
Dubrovnik I. Vojnovića 44 i 46 832,00 9
Dubrovnik J. Pupačića 13 3.240,00 31
Hrvatska Kostajnica Nazorova 12 1.115,00 12
Hrvatska Kostajnica Nazorova 15 564,00 4
Jastrebarsko Kolodvorska 77a 1.069,00 11 2
Karlovac Domobranska 16-16c 3.567,00 32
Karlovac Đ. Bencetića 1 i M. Gambona 1 985,00 9
Karlovac Kralja Zvonimira 10-16 14.123,00 169
Karlovac Lj. Šestića 4 8.634,00 87 4
Karlovac M. Krleže 17 1.843,00 19
Kraljevica F. Pavešića 2 1.092,00 14
Kraljevica Randićeva 2 540,00 6
Kraljevica Randićeva 3 540,00 6
Kraljevica Randićeva 4 563,00 6
Kraljevica Randićeva 6 520,00 6
Kraljevica Turkovićeva 8 585,00 6
Mali Lošinj B. Caponnia 2-6 730,00 10
Novska Trg Đ. Szabe 2 1.834,00 20
Oroslavje Zagrebačka 5 330,00 1
Petrinja F. Supila 1 1.004,00 27
Petrinja Nazorova 19 1.834,00 17 1
Petrinja Nemecova 20 3.255,00 42
Petrinja Novakova 3 3.255,00 42
Petrinja S. Kolara 5a 659,00 16
Petrinja Sajmište 13-17 3.255,00 42
Petrinja Trg Matice hrvatske 4 i 5 1.372,00 14
Petrinja Trg Matice hrvatske 13 423,00 4
Petrinja Trg narodnih učitelja 4 i 5 1.170,00 20
Petrinja Trg narodnih učitelja 6 968,00 19
Petrinja Turkulinova 39 493,00 4
Petrinja Turkulinova 39a 729,00 7
Pula Buonarottijeva 11 1.901,00 19
Pula J. Žakna 2 7.951,00 75 2
Pula Jeretova 15 1.582,00 20
Pula Kochova 11 1.560,00 20
Pula Koparska 25 1.042,00 16
Pula Koparska 27 2.192,00 25
Pula Sisačka 8 1.542,00 11
Pula Spinčićeva 2 1.378,00 24
Pula Tartinijeva 15 1.899,00 17 8
Rijeka I. Milčetića 6 964,00 10
Sesvete J. Gotovca 2 1.030,00 12
Sesvete J. Gotovca 25 2.904,00 34 1
Sesvete P. Lončara 19 1.599,00 18
Sesvete Selčinska 13 i 15 5.409,00 58 2
Sesvete Zagrebačka 4b i 4c 1.749,00 12
Sinj Bazana 7-13 3.735,00 36 2
Sinj Nazorova 10 700,00 6
Sisak Kralja Tomislava 44 619,00 7
Slavonski Brod M. Gupca 2 1.644,00 20
Slavonski Brod M. Gupca 4 1.636,00 20
Slavonski Brod M. Gupca 6 1.631,00 20
Viljevo Braće Radića 87 557,00 2
Zabok Kumrovečka 1 2.587,00 21 4
Zabok M. Gupca 42a 654,00 6
Zabok M. Gupca 50 760,00 6
Zabok M. Gupca 71 529,00 6
Zagreb B. Magovca 48 11.357,00 141
Zagreb Barčićeva 15 i 17, Derenčinova 18 i 20 4.449,00 44 4
Zagreb Biankinijeva 6 1.142,00 12
Zagreb Bolnička 93-101 13.940,00 135 12
Zagreb Britanski trg 4 965,00 8 3
Zagreb Brozova 14 673,00 9
Zagreb Galovićeva 10 3.735,00 36 1
Zagreb Galovićeva 12 3.742,00 37 1
Zagreb Jabukovac 9 715,00 5
Zagreb Lojenov prilaz 2 6.310,00 68
Zagreb Nova cesta 85 767,00 12
Zagreb Palmotićeva 25 1.813,00 13
Zagreb Petrinjska 48 1.477,00 10
Zagreb Rapska 26/1 2.347,00 25
Zagreb Siget 6 6.156,00 70
Zagreb Srednjaci 21-25 4.506,00 45
Zagreb Sveti Duh 98 2.033,00 21 3
Zagreb Šeferova 6 i 8 5.796,00 52 3
Zagreb Vile Velebita 13 1.381,00 14
Zagreb Vlaška 73 897,00 3 3
Zagreb Zvonigradska 27 702,00 9 1


Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt


© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)