Etažiranje


Izrada Plana posebnih dijelova (Elaborat etažiranja) za sve vrste građevina prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).


Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt

© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)