Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada


Izrada Arhitektonskih snimki postojećeg stanja za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).


Više o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada


Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt

© PIKAIA d.o.o. 2016.-2022.
(Template by WebThemez.com)